Thông Tin Pháp Lý & Điều Khoản Sử Dụng

Công ty TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)

Phòng Truyền Thông Văn phòng chính: Khu B, Khu Đô thị mới An Phú – An Khánh, Phường An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: +84 (8) 35 190 390 – 6401.

Fax: +84 (8) 35 190 370.

Công ty TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM) luôn nỗ lực một cách hợp lý để chỉ đưa những thông tin chính xác và đầy đủ lên trang web này.

Tuy nhiên, Công ty TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM) không chịu trách nhiệm hoặc không bảo đảm về tính thời sự, chính xác và trọn vẹn của các thông tin được cung cấp trên trang web này. Điều này cũng được áp dụng đối với các đường dẫn đến các trang web khác (đường dẫn ngoài) mà trang web này dẫn người sử dụng đến. Công ty TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM) không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang được dẫn đến bằng các đường dẫn ngoài như vậy.

Công ty TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM) bảo lưu quyền điều chỉnh và bổ sung các thông tin đã được cung cấp mà không cần thông báo trước.

Nội dung của trang web này được bảo hộ bản quyền.

Tuy nhiên, Công ty TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM) đồng ‎‎ý để bạn có quyền lưu giữ và sao lại, toàn bộ hoặc một phần, bản văn đã được đưa lên trang web này. Tuy nhiên, do quy định của luật bảo hộ bản quyền, việc lưu giữ và sao chép hình ảnh và đồ họa từ trang web vượt quá giới hạn của những gì được hiển thị trên màn hình là không được phép.

Trong tất cả các ấn phẩm của mình, Công ty TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM) cố gắng tuân thủ việc bảo hộ bản quyền liên quan đến đồ họa, phim ảnh và bản văn được sử dụng, hoặc sử dụng các đồ họa, phim ảnh vả bản văn tự sáng tác, hoặc đưa các đồ họa, phim ảnh và bản văn từ các “public domain”.

Các thương hiệu và nhãn hiệu được sử dụng tại trang web của chúng tôi trên Internet có thể thuộc quyền bảo hộ của các bên thứ ba, đều chịu sự điều chỉnh không giới hạn của các qui định liên quan đến quyền bảo hộ nhãn hiệu tương thích và quyền sở hữu của chủ sở hữu đã được đăng k‎y của các nhãn hiệu này.

Việc đề cập đến một nhãn hiệu không thể được cho rằng nhãn hiệu đó không thuộc quyền bảo hộ của các bên thứ ba.

Công ty TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM) bảo lưu quyền sở hữu đối với bất kỳ vật thể được công bố nào do Công ty TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM) tạo ra.

Bất kỳ việc sao lại hoặc sử dụng các đồ họa, phim ảnh và bản văn trong các ấn phẩm điện tử hoặc in ấn khác mà không có sự cho phép rõ ràng của Công ty TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM) đều bị cấm.

Điều khoản Miễn Trừ Trách Nhiệm này phải được xem là một phần của trang Internet mà từ đó bạn được dẫn đến trang web này.

Trong trường hợp mà các phần hoặc từng chữ sử dụng trọng bản văn này không, hoặc không còn, hoặc không hoàn toàn tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, thì các phần còn lại của bản văn, về cả nội dung và tính hiệu lực, vẫn được giữ nguyên.

Thông tin cá nhân là tất cả các dữ liệu được lưu giữ liên quan đến tên của bạn. Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được ghi lại khi bạn cung cấp chúng trên cơ sở tự nguyện, ví dụ như với chức năng Đánh dấu, chức năng “Gửi trang” hoặc để gửi một yêu cầu với nút bấm liên hệ.

Thông tin cá nhân được lưu giữ trên những cơ sở dữ liệu khác nhau.

Ngoài ra, nếu cần thiết, Công ty TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM) sẽ ghi nhận việc truy cập vào các trang Internet này.

Khi sử dụng những cơ sở dữ liệu này, Công ty TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM) tuân thủ những qui định pháp luật có liên quan.

Công ty TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM) tuân thủ chặt chẽ những qui tắc sau:

Với tuyên bố về bảo đảm quyền riêng tư về thông tin cá nhân và các thông tin mà chúng tôi cung cấp trên các trang Internet, bạn luôn được thông báo về mục đích sử dụng của những thông tin mà bạn cung cấp.

Chúng tôi, bằng tất cả cách thức mà chúng tôi có, sẽ bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn khỏi việc bị truy cập mà không được phép, bị mất hoặc bị chỉnh sửa.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi Công ty TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM) để có thể cung cấp các thông tin, sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Chúng tôi sẽ lập tức xóa những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp ngay khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của bạn về điều này.

Trang Internet của Công ty TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM) có sử dụng “cookies”. Cookies là những tệp tin nhỏ được cài đặt lên máy tính cá nhân của bạn để giúp chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ phù hợp hơn với nhu cầu của từng cá nhân. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng tại trình duyệt Internet của bạn để biết cookies được tạo ra như thế nào, làm cách nào để xóa chúng đi và làm cách nào để ngăn chặn các cookies không bị cài đặt lên máy tính cá nhân của bạn.

Công ty TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)

Giấy Chứng Nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0302249586, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 25 tháng 01 năm 2016 do Sở Kế Hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh ban hành (tên cũ Công ty TNHH METRO Cash & Carry Việt Nam). Mã Số Thuế: 0302249586.

Nội Dung

Công ty TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)

Phòng Truyền Thông

Văn phòng chính: Khu B, Khu Đô thị mới An Phú – An Khánh, Phường An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: +84 (8) 35 190 390 – 6401.

Fax: +84 (8) 35 190 370.