Cá tầm Việt Nam sống 1.5 – 3 kg/con

* Số lượng đặt hàng của quý khách có thể chênh lệch với thực tế. (Nhân viên chăm sóc khách hàng của Trung tâm MM Mega Market sẽ liên hệ xác nhận với Quý khách trước khi giao hàng)

Mã Sản Phẩm: 90-159968 Danh mục: ,

256,900 / 

Other Available Vendor

Giá 256,900 / 
Xếp hạng
Giá 256,900 / 
Xếp hạng
Giá 256,900 / 
Xếp hạng
Giá 256,900 / 
Xếp hạng
Giá 235,000 / 
Xếp hạng
Giá 235,000 / 
Xếp hạng
Giá 255,000 / 
Xếp hạng
Giá 235,000 / 
Xếp hạng
Giá 235,000 / 
Xếp hạng
Giá 255,000 / 
Xếp hạng
Giá 280,000 / 
Xếp hạng
Giá 255,000 / 
Xếp hạng
Giá 315,000 / 
Xếp hạng
Giá 315,000 / 
Xếp hạng
Giá 285,000 / 
Xếp hạng
Giá 235,000 / 
Xếp hạng