Bò xay xốt cà MM 200g

Mã Sản Phẩm: 29-257202 Danh mục: ,

31,000 28,000 / Lon

Thời gian áp dụng:

Other Available Vendor

Giá 31,000 28,000 / Lon
Xếp hạng
Giá 31,000 28,000 / Lon
Xếp hạng
Giá 31,000 28,000 / Lon
Xếp hạng
Giá 31,000 28,000 / Lon
Xếp hạng
Giá 31,000 28,000 / Lon
Xếp hạng
Giá 31,000 28,000 / Lon
Xếp hạng
Giá 31,000 28,000 / Lon
Xếp hạng
Giá 31,000 28,000 / Lon
Xếp hạng
Giá 31,000 28,000 / Lon
Xếp hạng
Giá 31,000 28,000 / Lon
Xếp hạng
Giá 31,000 28,000 / Lon
Xếp hạng
Giá 31,000 28,000 / Lon
Xếp hạng
Giá 31,000 28,000 / Lon
Xếp hạng
Giá 31,000 28,000 / Lon
Xếp hạng
Giá 31,000 28,000 / Lon
Xếp hạng
Giá 31,000 28,000 / Lon
Xếp hạng
Giá 31,000 28,000 / Lon
Xếp hạng
Giá 31,000 28,000 / Lon
Xếp hạng
Giá 31,000 28,000 / Lon
Xếp hạng

Thông tin nhà cung cấp

  • Tên trung tâm: MM Food Service Hưng Phú
  • Cửa hàng: MM Food Service Hưng Phú
  • Địa chỉ: 9B, Đường Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • Chưa có đánh giá

Hỏi về sản phẩm