Ba chỉ heo đông lạnh nhập khẩu, 500g

Mã Sản Phẩm: 16-403326 Danh mục: ,,,

85,000 / Gói

* D245469294

Thông tin nhà cung cấp

  • Tên trung tâm: MM Mega Market Hồng Bàng
  • Cửa hàng: MM Mega Market Hồng Bàng
  • Địa chỉ: 2A, đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
    Miền Bắc
  • Chưa có đánh giá

Hỏi về sản phẩm

Ba chỉ heo đông lạnh nhập khẩu, 500g

Mã Sản Phẩm: 16-403326 Danh mục: ,,,

85,000 / Gói

* D245469294