Kiwi xanh Zespri xuất xứ New Zealand

* Số lượng đặt hàng của quý khách có thể chênh lệch với thực tế. (Nhân viên chăm sóc khách hàng của Trung tâm MM Mega Market sẽ liên hệ xác nhận với Quý khách trước khi giao hàng)

128,900 / 

Other Available Vendor

Giá 126,000 / 
Xếp hạng
Giá 126,000 / 
Xếp hạng
Giá 128,900 / 
Xếp hạng
Giá 126,000 / 
Xếp hạng
Giá 128,900 / 
Xếp hạng
Giá 126,000 / 
Xếp hạng
Giá 126,000 / 
Xếp hạng
Giá 126,000 / 
Xếp hạng
Giá 126,000 / 
Xếp hạng
Giá 133,900 / 
Xếp hạng
Giá 126,000 / 
Xếp hạng
Giá 128,900 / 
Xếp hạng
Giá 126,000 / 
Xếp hạng
Giá 126,000 / 
Xếp hạng
Giá 128,900 / 
Xếp hạng
Giá 126,000 / 
Xếp hạng