Gà ta nguyên con CP 1.2 – 1.4 kg/con

Mã Sản Phẩm: 24-232738 Danh mục: ,

108,000 / 

Other Available Vendor

Giá 108,000 / 
Xếp hạng
Giá 105,000 / 
Xếp hạng
Giá 108,000 / 
Xếp hạng
Giá 108,000 / 
Xếp hạng
Giá 108,000 / 
Xếp hạng