Cá ngừ đại dương (Phi lê không da)

* Số lượng đặt hàng của quý khách có thể chênh lệch với thực tế. (Nhân viên chăm sóc khách hàng của Trung tâm MM Mega Market sẽ liên hệ xác nhận với Quý khách trước khi giao hàng)

Mã Sản Phẩm: 17-226163 Danh mục: ,

585,000 / 

Other Available Vendor

Giá 539,000 / 
Xếp hạng
Giá 585,000 / 
Xếp hạng
Giá 515,000 / 
Xếp hạng
Giá 525,000 / 
Xếp hạng
Giá 490,000 / 
Xếp hạng
Giá 539,000 / 
Xếp hạng
Giá 515,000 / 
Xếp hạng
Giá 585,000 / 
Xếp hạng
Giá 539,000 / 
Xếp hạng
Giá 585,000 / 
Xếp hạng
Giá 585,000 / 
Xếp hạng
Giá 515,000 / 
Xếp hạng
Giá 515,000 / 
Xếp hạng
Giá 515,000 / 
Xếp hạng
Giá 515,000 / 
Xếp hạng