Tôm thẻ sống 40 – 60 con/kg

Mã Sản Phẩm: 19-211250 Danh mục: , ,

220,000 195,000 / 

Thời gian áp dụng:

Other Available Vendor

Giá 265,700 256,000 / 
Xếp hạng
Giá 265,700 256,000 / 
Xếp hạng
Giá 265,700 256,000 / 
Xếp hạng
Giá 265,700 256,000 / 
Xếp hạng
Giá 265,700 256,000 / 
Xếp hạng
Giá 265,700 256,000 / 
Xếp hạng
Giá 220,000 195,000 / 
Xếp hạng
Giá 220,000 195,000 / 
Xếp hạng
Giá 220,000 195,000 / 
Xếp hạng
Giá 220,000 195,000 / 
Xếp hạng
Giá 265,700 / 
Xếp hạng
Giá 220,000 195,000 / 
Xếp hạng
Giá 220,000 / 
Xếp hạng
Giá 219,000 195,000 / 
Xếp hạng

Thông tin nhà cung cấp

  • Tên trung tâm: MM Mega Market Bình Dương
  • Cửa hàng: MM Mega Market Bình Dương
  • Địa chỉ: Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một
    Miền Trung
  • Chưa có đánh giá
Không có sản phẩm đã được tìm thấy!

Hỏi về sản phẩm