Cá thu tươi 1 – 6 kg/con

* Số lượng đặt hàng của quý khách có thể chênh lệch với thực tế. (Nhân viên chăm sóc khách hàng của Trung tâm MM Mega Market sẽ liên hệ xác nhận với Quý khách trước khi giao hàng)

Mã Sản Phẩm: 19-174018 Danh mục: , ,

178,000 159,000 / 

Thời gian áp dụng:

Other Available Vendor

Giá 175,000 159,000 / 
Xếp hạng
Giá 178,000 159,000 / 
Xếp hạng
Giá 178,000 159,000 / 
Xếp hạng
Giá 178,000 159,000 / 
Xếp hạng
Giá 178,000 159,000 / 
Xếp hạng
Giá 178,000 159,000 / 
Xếp hạng
Giá 175,000 159,000 / 
Xếp hạng
Giá 178,000 159,000 / 
Xếp hạng
Giá 175,000 159,000 / 
Xếp hạng
Giá 178,000 159,000 / 
Xếp hạng
Giá 178,000 159,000 / 
Xếp hạng
Giá 178,000 159,000 / 
Xếp hạng
Giá 178,000 159,000 / 
Xếp hạng
Giá 178,000 159,000 / 
Xếp hạng
Giá 178,000 159,000 / 
Xếp hạng
Giá 178,000 159,000 / 
Xếp hạng
Giá 178,000 159,000 / 
Xếp hạng
Giá 175,000 159,000 / 
Xếp hạng