Tôm thẻ sống 40 – 60 con/kg

* Số lượng đặt hàng của quý khách có thể chênh lệch với thực tế. (Nhân viên chăm sóc khách hàng của Trung tâm MM Mega Market sẽ liên hệ xác nhận với Quý khách trước khi giao hàng)

Mã Sản Phẩm: 18-211250 Danh mục: ,

220,000 / 

Other Available Vendor

Giá 265,700 / 
Xếp hạng
Giá 265,700 / 
Xếp hạng
Giá 274,000 / 
Xếp hạng
Giá 241,000 / 
Xếp hạng
Giá 265,700 / 
Xếp hạng
Giá 265,700 / 
Xếp hạng
Giá 265,700 / 
Xếp hạng
Giá 235,000 / 
Xếp hạng
Giá 235,000 / 
Xếp hạng
Giá 220,000 / 
Xếp hạng
Giá 220,000 / 
Xếp hạng
Giá 265,700 / 
Xếp hạng
Giá 235,000 / 
Xếp hạng
Giá 219,000 / 
Xếp hạng