Tôm thẻ sống 40 – 60 con/kg

Mã Sản Phẩm: 18-211250 Danh mục: , ,

220,000 195,000 / 

Thời gian áp dụng:

Other Available Vendor

Giá 265,700 256,000 / 
Xếp hạng
Giá 265,700 256,000 / 
Xếp hạng
Giá 265,700 256,000 / 
Xếp hạng
Giá 265,700 256,000 / 
Xếp hạng
Giá 265,700 256,000 / 
Xếp hạng
Giá 265,700 256,000 / 
Xếp hạng
Giá 220,000 195,000 / 
Xếp hạng
Giá 220,000 195,000 / 
Xếp hạng
Giá 220,000 195,000 / 
Xếp hạng
Giá 220,000 195,000 / 
Xếp hạng
Giá 265,700 / 
Xếp hạng
Giá 220,000 195,000 / 
Xếp hạng
Giá 220,000 / 
Xếp hạng
Giá 219,000 195,000 / 
Xếp hạng